Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC

RCC Syd - nationellt ansvarig

Rebecka Nyström

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

 

RCC Norr

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Rebecca Törneld

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support

RCC Uppsala Örebro

Anna Askehov

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support

Marie Brus

registeradministratör

 

 

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support