MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer testikelcancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för testikelcancer

Läs basfakta för läkemedel


Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017

Regional faktaägare: Anna Laurell, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017