Nationellt vårduppdrag testikelcancer

För omkring 35-40 patienter av de cirka 340 personer som årligen diagnosticeras med testikelcancer finns indikation för retroperitoneal lymfkörtelutrymning. Åtgärden utgör ett komplicerat kirurgiskt ingrepp med mycket höga krav på kirurgisk kompetens, liksom tillgång till högspecialiserad kompetens inom ett antal specialiteter. Behandlingen rekommenderas att från november 2017 koncentreras till två vårdenheter i landet.

Behandling

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Nationella vårdenheter

Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Information till utredande och remitterande enheter

Information och kontaktuppgifter (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner (pdf)
RCCs beslutsrekommendation (pdf)