Nationellt vårdprogram analcancer

Det nationella vårdprogrammet för analcancer riktar sig framför allt till personal inom hälso- och sjukvård som möter patienter med analcancer – före, under eller efter behandling. Vårdprogrammet fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan den 11 februari 2020.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram analcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.