Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom tjock-, ändtarms- och analcancervården

Regionala nätverket för tjock- och ändtarmscancer arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser och för att höja kvalitén i vården av patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Sjuksköterskenätverken i Uppsala-Örebro- och Västra sjukvårdsregionen har tillsammans författat den nationella omvårdnadsdelen vid tjock- och ändtarmscancer som har inkluderats i det nationella vårdprogrammet. Vårdprogrammet (2008) har reviderats och beräknas vara klar för lansering under 2015.

En annan viktig uppgift som nätverkets medlemmar har är att sprida nätverkets verksamhet till kollegor i den egna kliniken. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018