Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Manual primärregistreringsformulär 2013 (pdf)

Manual primärregistreringsformulär 2017 (pdf)

Koppling flikar 2017 (pdf)

Manual onkologformulär neoadjuvant/adjuvant (pdf)

Manual onkologformulär generaliserad sjukdom (pdf)

Manual uppföljningsformulär (diagnostiserade alla år) (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Äldre variabelbeskrivning 2014

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Exklusionskriterier - Uppföljning

Exklusionskriterier uppföljning (pdf)

Formulär - webbregistrering för patienter 2017

 1. Formulär cancernmälan 2017 (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik 2017 (pdf)
 3. Formulär operation 2017 (pdf)
 4. Formulär PAD 2017 (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning 2017 (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling 2017 (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum 2016

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär för bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation/behandling (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär för 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (neoadj/adj el behandl vid generaliserad sjd) (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Gamla formulär

Canceranmälan tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)
Onkologblankett generaliserad behandling 2014 (pdf)
Onkologblankett neoadjuvant/adjuvant 2014 (pdf)
Uppföljning för tumörer diagnostiserade alla år 2014 (pdf)

Forskning

Aktuell forskning och publikationer tjock- och ändtarmscancer 2017 (pdf)

Riktlinjer forskning Svenska Kolorektalcancerregistret (pdf)

Forskarkontrakt tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)


Regionalt innehåll


Regionala dokument RCC Uppsala Örebro

Regionalt formulär

Registreringsblankett 14 04 01 (version Uppsala Örebro)

Datauttag RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro kan lämna ut data från kvalitetsregister och Cancerregistret för forskningsändamål. Nedan hittar du alla nödvändiga dokument för beställning av data från kvalitetsregister och Cancerregister.

Blanketter för uttag från kvalitetsregister - Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för Forskning och för Kvalitetssäkring.

Snabbguide till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Beställningsblankett för Cancerregister, "Beställning av uttag från Uppsala-Örebroregionens regionala cancerregister" 


Gemensam information uppdaterad: 13 november 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017