Läkemedelsregimer för tjock- och ändtarmscancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i tjock- och ändtarm.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för tjock- och ändtarmscancer

Läs basfakta för läkemedel


Regionalt innehåll


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument

PM Proteinuri vid Bevacizumab (Avastin) behandling 
PM Loperamidschema Patientinformation (GI och Lunga) 
Överkänslighetsreaktioner vid behandling med Cetuximab och Panitumumab (Erbitux respektive Vectibix®)

Läs mer 

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen. Där hittar du även antiemetika, Calverts formel och kontroll-listor.

 


Gemensam information uppdaterad: 7 maj 2018

Regional faktaägare:  Åke Berglund, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 7 maj 2018

Regionalt