MENY

Kapitel 5, Cancerrehabilitering och egenvård

Alla dokument är av formatet PDF och öppnas i nytt fönster.

(5.1) Om cancerrehabilitering

(5.2) Tobaksbruk

(5.3) Alkohol

(5.4) Fysisk aktivitet

(5.5) Matvanor

(5.6) Kalorilista över vanliga livsmedel och maträtter

(5.7) Diarré

(5.8) Fysisk aktivitet efter bukoperation

(5.9) Förstoppning

(5.10) Förändringar i förmågan att lära, minnas och förstå- kognitiva förändringar

(5.11) Gaser och bullrig mage

(5.12) Hud och slemhinnor - efter cytostatikabehandling

(5.13) Hud och slemhinnor - efter strålbehandling

(5.14) Håravfall

(5.15) Illamående

(5.16) Infektionskänslighet vid cytostatika

(5.17) Känselrubbningar - neuropati

(5.18) Munvård vid muntorrhet och ont i munnen

(5.19) Närhet och sexualitet för kvinnor

(5.20) Närhet och sexualitet för män

(5.21) Närhet och sexualitet efter cancer i lilla bäckenet - kvinna

(5.22) Närhet och sexualitet efter cancer i lilla bäckenet - man

(5.23) Ofrivillig viktuppgång

(5.24) Problem med avföring och urin efter behandling av tjock- och ändtarmscancer

(5.25) Smakförändringar och nedsatt aptit

(5.26) Smärta

(5.27) Lymfödem

(5.28) Träning av muskler i bäckenbotten

(5.29) Trötthet vid cancer - fatigue

(5.30) Ändrad avföring efter behandling av cancer

(5.31) Ätsvårigheter och ofrivillig viktnedgång

(5.32) Ökad blödningsrisk vid cytostatika

(5.33) Att få ett cancerbesked

(5.34) Ångest

(5.35) Stresshantering - mindfulness

(5.36) Att vara närstående

(5.37) Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående

(5.38) Patientföreningar

(5.39) Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna

(5.40) Att prata med barn

(5.41) Rehabiliteringsplan

Övriga kapitel

Kapitel 1, Min vårdplan

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Diagnos

Kapitel 4, Behandling

Kapitel 5, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 6, Praktiska råd

Kapitel 7, Mina rättigheter som patient

Kapitel 8, Uppföljning och nästa steg


Sidan uppdaterad: 3 maj 2019