Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för tjock- och ändtarmscancer (2 oktober 2015)

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 3 maj 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 3 maj 2018

Regionalt