Regionalt vårdprocessgrupp för njurcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Benny Holmström

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Farhood Alamdari

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Johan Hansson

urolog

Gävle Sjukhus

Linda Willen

onkolog

Gävle Sjukhus

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Nils Edström

urolog

Falu lasarett

Per Lindblad

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Helgesson

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Rafael Grzegorek

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Rickard Carlhed

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Stina Hultgren

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Tarik Almdalal

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Patientföreträdare

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer

Njurcancerföreningen

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 2 november 2017