MENY

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för njurcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Anca Dragomir

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Andreas Nearchou

onkologkliniken Sörmland

Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Benny Holmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Farhood Alamdari

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Linda Willen

onkolog

Gävle Sjukhus

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Helgesson

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Stina Hultgren

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Tarik Almdalal

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Patientföreträdare

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 28 maj 2019