Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom njurcancer

Nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för njurcancer arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserade vårdförlopp och Min vårdplan.

Representant från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för njurcancer.

Regional vårdprocessgrupp för njurcancer

Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 11 september 2018