MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare: Truls Gårdmark, urologkliniken Danderyds sjukhus, Stockholm
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2019

Regionalt ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2019