Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

 

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

RCC Syd

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

 

RCC Uppsala Örebro

Catharina Östman

processkoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Anette Johansson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst

 

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst


Regionalt innehåll


 


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 26 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 15 juni 2017