Regional vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

 

Botan Hawas

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Cecilia Nilsson

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Dan-Olle Westergren

urolog

Falu lasarett

Erica Sundqvist

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Eva Beckman

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jeanette Bylund

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Hansson

urolog

Gävle Sjukhus

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Ossama Al-Azzawi

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Petter Granlund

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

 

Tor Sellström

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 2 november 2017