Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

OBS! Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på sidorna. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer 

Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälligt ändrade rekommendationer.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Screening

Under pågående coronapandemi kan både smittorisker och behov av att optimera resurser leda till att screeningen tillfälligt kan behöva dras ner.

Screening under pågående coronapandemi

Information till patienter med cancer

Personer som har pågående behandling mot cancer kan kontakta sin kontaktsjuksköterska för att få individuella råd.

Cancerrådgivningen erbjuder stöd till de som känner oro eller har frågor om cancer. För närvarande går det att ringa även under helger.

Telefon: 08-123 138 00

Cancerrådgivningen

Cancerfonden har information och svar på vanliga frågor om cancer och coronaviruset på sin webbplats. De svarar också på frågor och ger allmänna råd via telefon och mejl.

Telefon: 020-59 59 59 

Mejla till Cancerfonden

Cancerfondens webbplats

1177 Vårdguiden har infomration om coronaviruset på sin webbplats och kan svara på frågor via telefon.

1177 Vårdguiden

Information hos myndigheter och andra organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)