Möten och besök på RCC med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset, covid-19, har RCC Uppsala Örebro sammanställt information och rekommendationer för dig som besöker vårt kontor i Uppsala eller deltar på något av de möten vi arrangerar. Rekommendationerna gäller tillsvidare.
Informationen uppdateras löpande. Senaste uppdatering: 2020-03-17.

RCC Uppsala Örebro tillhör organisatoriskt Region Uppsala, och följer därför såväl deras som Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Region Uppsala har beslutat att samtliga verksamheter ska vara restriktiva med möten, resor och konferenser. Istället ska telefon, mail, video eller andra digitala lösningar användas i möjligaste mån. Mer information i punkterna nedan.

Vad gäller vid möten som RCC Uppsala Örebro arrangerar?

 • Är du anställd av en av regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, följ i första hand de regler och rekommendationer som din region satt upp. Besök regionens hemsida eller kontakta din närmsta chef.
 • Utifrån Region Uppsalas beslut (se ovan) strävar vi efter att vara restriktiva med fysiska möten och erbjuder därför, så långt det är möjligt, telefon- och videomöten som alternativ till de nätverks-, arbetsgrupps- och vårdprocessgruppsmöten som är inplanerade i närtid. På RCCs kontor finns tre rum med videoutrustning, dock kan vi inte garantera att utrustning finns om mötet hålls i externa lokaler. Kontakta din kontaktperson vid RCC för mer information om vad som gäller för just ditt möte.
  Kontaktuppgifter
 • Känner du av förkylnings- eller influensasymtom (till exempel feber, hosta, sjukdomskänsla) ska du ej delta på ett fysiskt möte.
 • Har du precis kommit hem från ett högriskområde ska du ej delta på fysiska möten på minst 14 dagar, oavsett om du har symtom eller inte.
 • Vid deltagande på fysiska möten är det viktigt att vara noggrann med hygien, det vill säga;
  - tvätta händerna noggrant,
  - använd handsprit (finns i badrum och kök på RCCs kontor),
  - hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk,
  - undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Vad gäller vid övriga besök på RCCs kontor i Uppsala?

Oavsett om du är besökare eller anställd på RCC Uppsala Örebro gäller följande rekommendationer:

 • Känner du av förkylnings- eller influensasymtom (till exempel feber, hosta, sjukdomskänsla) – stanna hemma. Besök 1177.se om du behöver information, till exempel om när du bör söka vård.
  Covid-19, 1177.se
 • Var noggrann med hygien;
  - tvätta händerna noggrant,
  - använd handspriten som finns i badrummen och i köket,
  - hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk,
  - undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Har du precis kommit hem från ett högriskområde ska du ej besöka vårt kontor på minst 14 dagar, oavsett om du har symtom eller inte.
 • Följ UD:s rekommendationer vid utlandsresor.
  Reserekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten
 • Har du en anhörig eller närstående som har eller misstänks har smittats av covid-19, kontakta 1177 för rådgivning.

Information från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten

Information om coronaviruset, Region Uppsala

Coronavirus covid-19, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Frågor kring hur RCC Uppsala Örebro hanterar coronaviruset hänvisas till verksamhetschef Johan Ahlgren.

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro