SKL söker en cancersamordnare

Vi söker en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin. Du ska leda ett team på SKL samt ha ett nära samarbete med de sex regionala cancercentrumen (RCC) i landet. I rollen ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.

Avdelningen för vård och omsorg ansvarar för förbundsfrågor för folkhälsa, hälso- och sjukvård, social omsorg och stöd. Genom att samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.

På sektionen för hälso- och sjukvård arbetar vi bl.a. med frågor inom tillgänglighet, patientsäkerhet, läkemedel, kunskapsstyrning, uppföljning, patientinflytande, lärande, forskning, cancervård och smittskydd. Vi bevakar medlemmarnas intressen, ger råd och stöd samt stödjer verksamhetsutveckling. Vi driver bl.a. ett flertal nationella utvecklingsprojekt. Vi stödjer också medlemmarna inom områden där de samverkar mer långsiktigt.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en person som ska ha uppdraget att samordna arbetet med den nationella cancerstrategin. Du ska leda ett team på SKL samt samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC) i landet. I rollen ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Du kommer företräda både SKL och RCC. I arbetet ingår att kommunicera med landsting/regioner/sjukvårdsregioner, regering/myndigheter och övriga nationella aktörer.

RCC är landstingens och regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet och har sitt nationella samordningskansli hos SKL. Tillsammans med landsting och regioner arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård. SKL har ett samordnande och stödjande uppdrag för alla RCC. Regeringen har nyligen publicerat en långsiktig inriktning för cancervården där RCC har en fortsatt viktig funktion. Samordnaren förväntas ta en ledande och samordnande roll inom arbetet för framtidens cancervård.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Adekvat högskoleexamen med lång erfarenhet av cancersjukvården
  • Erfarenhet av kliniskt arbete inom cancervård
  • Erfarenhet av ledningsansvar inom hälso- och sjukvård
  • Bred och god kännedom om hälso- och sjukvårdens ledningsstrukturer

Önskvärt är också:

  • Bra kontaktnät inom offentlig sektor och övriga nationella aktörer inom hälso- och sjukvårdssverige
  • Erfarenhet av samarbete med politiker
  • Erfarenhet från utredningsverksamhet
  • Forskningserfarenhet

För att lyckas i rollen bör du vara en van förhandlare och en god kommunikatör. Du har integritet samt kan fatta beslut i svåra situationer. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och erfarenhet av att leda grupper som t.ex. mötesledare/ordförande. Det är viktigt att du har en god språklig förmåga då arbetet innehåller omfattande muntliga framställningar och framtagande av olika typer av skriftliga underlag.

Vi erbjuder möjligheten att få jobba med ett livsviktigt och angeläget område som berör stora delar av vår befolkning. För rätt person, är det här den position i Sverige där man har störst möjlighet att påverka framtidens cancervård!

Anställningsform: kan diskuteras, viss flexibilitet finns. Tjänsten kan kombineras med en mindre tidskrävande professur eller annan relevant bisyssla. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Placering på SKL i Stockholm. Tjänsten rapporterar till sektionschefen för hälso- och sjukvård på SKL.

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag2018-09-16

ReferensnummerA798688

Ansök och läs mer via annons på SKLs webbplats

Kontakt

Bo Bengtsson
bo.bengtsson@compass.se
Tel. 070 971 35 50

Anders Larsson
anders.larsson@compass.se
Tel. 073 203 46 91

Compass hjälper SKL i denna rekrytering.

Sidan uppdaterad: 14 augusti 2018

Regionalt