Vårdprocesskoordinatorer inom diagnosövergripande områden

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.

Ditt uppdrag

I den Nationella cancerstrategin (SOU:2009:12) har regionala cancercentrum ett uppdrag att arbeta med diagnosövergripande områden som cancerrehabilitering, palliativ vård och utveckling av patienters ställning i vården. Det senare görs bland annat genom införande av kontaktsjuksköterskefunktion och införande av Min Vårdplan.

För dessa uppdrag behöver RCC Uppsala Örebro nu två vikarier som kan driva arbetet vidare under ansvarig vårdprocesskoordinators föräldraledighet.

Tjänsterna utlyses som två visstidsanställningar om 50% vardera. Om man är intresserad av ett vikariat om 100% måste det tydligt framgå av ansökan.

Ni kommer att koordinera arbetet i de diagnosövergripande grupperingarna som ingår i RCC:s uppdrag. Just nu finns grupper och nätverk inom cancerrehabilitering, palliativ vård samt kontaktsjuksköterskefunktionen som behöver stöd av vårdprocesskoordinator. Arbetet bedrivs på såväl sjukvårdsregional som nationell nivå.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Gemensamt med processledare och ordförande stödja grupperingarna med utvecklingsarbete inom cancerrehabilitering, palliativ vård och kontaktsjuksköterskefunktioner.
  • Vara RCC Uppsala Örebros representant i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor
  • Stödja pågående projekt inom bäckencancerrehabilitering och införande av Min Vårdplan på 1177.se.
  • Ni kommer att arbeta nära samtliga andra vårdprocesskoordinatorsfunktioner på RCC

Dina kvalifikationer

Du ska ha medicinsk utbildning, gärna sjuksköterska, para- eller biomedicinare, folkhälsovetare eller motsvarande, företrädelsevis på masternivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • koordinering av arbetsgrupper
  • projektledning eller om du ingått i större projekt
  • verksamhetsutveckling och/eller processutveckling inom vården
  • klinisk arbete inom cancersjukvård, gärna som kontaktsjuksköterska eller inom cancerrehabilitering
  • Min Vårdplan eller Patientkontrakt

Mycket god och dokumenterad datorvana krävs. God förmåga att formulera sig i tal och skrift, du bör kunna skriva rapporter obehindrat.

Mer information och ansökan

Mer information om tjänsten samt hur du ansöker finns via länken nedan.

Vårdprocesskoordinatorer till RCC Uppsala Örebro