MENY

Kalender RCC Uppsala Örebro


23
JAN
2020

Uppsala Örebro

Kontaktsjuksköterskemöte inom bröstcancer

Tid: 23 januari 2020 10:00 - 16:00
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, lokal Hackspetten

Välkommen på möte för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancervård, torsdag den 23 januari i Örebro.


31
JAN
2020

Uppsala Örebro

Arbetsgruppsmöte inom bröstradiologi

Tid: 31 januari 2020 10:00 - 15:00
Plats: Mammografienheten, Samariterhemmet, Uppsala

Välkommen på möte för arbetsgruppen för bröstradiologi, den 31 januari i Uppsala.


3
FEB
2020

Samverkan

Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

Tid: 3 februari 2020 09:00 - 19:00
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet!


5
FEB
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer

Tid: 5 februari 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskölds väg 54A, plan 4

Välkommen på möte för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer, onsdagen den 5 februari i Uppsala.


6
FEB
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom tjock- och ändtarmscancer

Tid: 6 februari 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på möte för kontaktsjuksköterskor inom tjock- och ändtarmscancer, torsdagen den 6 februari i Uppsala.


14
FEB
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom bröstcancer

Tid: 14 februari 2020 09:30 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bröstcancer, den 14 februari i Uppsala.


3
MAR
2020

Uppsala Örebro

Uppföljande workshop kring MDK för bäckenrehabilitering

Tid: 3 mars 2020
Plats: Plats meddelas senare

Välkommen till en uppföljande workshop kring uppstart av MDK för bäckenrehabilitering. Save the date!


4
MAR
2020

Uppsala Örebro

Regiondag inom bröstcancervård

Tid: 4 mars 2020 09:30 - 16:30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Uppsala Örebroregionens vårdprocessgrupp hälsar välkommen till 2020 års regiondag i bröstcancervård, den 4 mars på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.


5
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Tid: 5 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer, den 5 mars i Uppsala.


10
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte för livmoderhalscancerprevention

Tid: 10 mars 2020 10:00 - 16:00
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention, den 10 mars i Västerås.


13
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer

Tid: 13 mars 2020 10:00 - 15:30
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer, den 13 mars i Västerås.


24
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 24 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, den 24 mars i Uppsala.


6
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer

Tid: 6 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Medicinklinikens konferensrum, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom urinblåsecancer, den 6 maj i Västerås.


15
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 15 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås. Lokal: Kungshatt.

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom njurcancer, den 15 maj i Västerås.