MENY

Kalender RCC Uppsala Örebro


22
MAR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom matstrups- och magsäckscancer

Tid: 22 mars 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen till regionalt vårdprocessgruppsmöte inom matstrups- och magsäckscancer, den 22 mars i Uppsala.


25
MAR
2019

Samverkan

Utbildning för inrapportörer av stråldata till NPCR

Tid: 25 mars 2019 - 26 mars 2019
Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

För sjunde året i rad ordnar NPCR en utbildning för inrapportörer av stråldata i Nationella prostatacancerregistret (NPCR).


26
MAR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom livmoderhalscancerprevention

Tid: 26 mars 2019
Plats: Kungshatt, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på regionalt vårdprocessgruppsmöte inom livmoderhalscancerprevention, den 26 mars i Västerås.


26
MAR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för sköldkörtelcancer

Tid: 26 mars 2019
Plats: Centralsjukhuset, Karlstad

Välkommen till dialogmöte för sköldkörtelcancer, den 26 mars i Karlstad.


26
MAR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för njur- och urinblåsecancer

Tid: 26 mars 2019 13:00 - 15:30
Plats: Lilla konferensrummet, plan 02, Kirurgen, Falu lasarett

Välkommen på dialogmöte inom njur- och urinblåsecancer.


27
MAR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för sköldkörtelcancer

Tid: 27 mars 2019
Plats: Nyköpings lasarett

Välkommen till dialogmöte för sköldkörtelcancer, den 27 mars i Nyköping.


28
MAR
2019

Uppsala Örebro

Workshop kring organiserad prostatacancertestning

Tid: 28 mars 2019 12:00 - 16:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Efter att Socialstyrelsen beslutat om att inte införa allmän prostatacancerscreening beslutade socialdepartementet att istället försöka ta fram rekommendationer för införande av organiserad prostatacancertestning.


1
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 1 april 2019
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancercancer, den 1 april i Uppsala.


1
APR
2019

Samverkan

Utbildning för inrapportörer till NPCR

Tid: 1 april 2019 - 2 april 2019
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

NPCR bjuder in inrapportörer i prostatacancerregistret på kirurg-och urologkliniker samt privatmottagningar till utbildningsmöte med övernattning i Uppsala.


2
APR
2019

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 2 april 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen på nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, den 2 april i Uppsala.


2
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 2 april 2019
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancer, den 2 april i Västerås.


2
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 2 april 2019
Plats: Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancer, den 2 april i Eskilstuna.


4
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 4 april 2019
Plats: Gävle sjukhus, Gävle

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancercancer, den 4 april i Gävle.


4
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 4 april 2019
Plats: Falu lasarett, Falun

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancercancer, den 4 april i Falun.


5
APR
2019

Uppsala Örebro

Dialogmöte för huvud- och halscancer

Tid: 5 april 2019
Plats: Universitetssjukhuset, Örebro

Välkommen till dialogmöte för huvud- och halscancercancer, den 5 april i Örebro.


5
APR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom lever- och gallvägscancer

Tid: 5 april 2019 10:00 - 15:30
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen på regionalt vårdprocessgruppsmöte inom lever- och gallvägscancer, fredagen 5 april i Uppsala.


9
APR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt arbetsgruppsmöte kontaktsjuksköterskor

Tid: 9 april 2019
Plats: Västerås, lokal meddelas senare

Välkommen till den regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskors möte, den 9 april i Västerås.


9
APR
2019

Samverkan

Styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 9 april 2019 10:00 - 16:00
Plats: IOGT-NTO-gården Klara, Klara Södra Kyrkogatan 20, Stockholm

Välkommen till styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer, fredag den 15 november i Stockholm.


10
APR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte för cancerrehabilitering

Tid: 10 april 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen till möte för regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering, den 10 april i Uppsala.


10
APR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention (Skype)

Tid: 10 april 2019 10:00 - 12:00
Plats: Skype-möte

Skype-möte för regional arbetsgrupp för cancerprevention.


11
APR
2019

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urinblåsecancer

Tid: 11 april 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen på nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urinblåsecancer, den 11 april i Uppsala.


25
APR
2019

Uppsala Örebro

Regionalt internat för vårdprocessgrupp för bukspottkörtelcancer

Tid: 25 april 2019 10:00 - 26 april 2019 12:30
Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Välkommen till internat för den regionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer, den 25-26 april i Uppsala.


14
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Styrgruppsmöte Uppsala Örebro

Tid: 14 maj 2019 10:00 - 16:00
Plats: Aros Kongress, Västerås

Styrgruppen för RCC Uppsala Örebro har möte den 14 maj på Aros Kongress i Västerås.


15
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer

Tid: 15 maj 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen på regionalt vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer, den 15 maj i Uppsala.


15
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Regionalt arbetsgruppsmöte för cancerprevention

Tid: 15 maj 2019
Plats: Västerås, lokal meddelas senare

Välkommen till möte för den regionala arbetsgruppen för cancerprevention, den 15 maj i Västerås.


21
MAJ
2019

Samverkan

RCC-dagarna i Linköping

Tid: 21 maj 2019 - 22 maj 2019
Plats: Linköping

Regionalt cancercentrum sydöst hälsar medarbetare från samtliga RCC välkomna till Linköping. De bjuder på ett intressant program, trevligt sällskap och ett givande kunskapsutbyte.


23
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte för palliativ vård

Tid: 23 maj 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen till möte med den regionala vårdprocessgruppen för palliativ vård, den 23 maj i Uppsala.


24
MAJ
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 24 maj 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala

Välkommen på regionalt vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer, den 24 maj i Uppsala.


4
JUN
2019

Uppsala Örebro

Regionalt arbetsgruppsmöte för kontaktsjuksköterskor

Tid: 4 juni 2019 10:00 - 12:00
Plats: Skype-möte

Skype-möte för den regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor.


3
JUL
2019

Samverkan

Välkommen till Cancerdagen i Almedalen 2019!

Tid: 3 juli 2019 08:30 - 12:00
Plats: Aulan, Visby lasarett, Visby

För åttonde året arrangerar Regionala cancercentrum i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Även i år är vi i aulan på Visby lasarett men i år är det onsdag förmiddag den 3 juli kl. 08.30 - 12.00 som gäller.


5
SEP
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte för cancerrehabilitering

Tid: 5 september 2019
Plats: Västerås, lokal meddelas senare

Välkommen till möte med den regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering, den 5 september i Västerås.


11
SEP
2019

Uppsala Örebro

Styrgruppsmöte Uppsala Örebro

Tid: 11 september 2019 - 12 september 2019
Plats: Meddelas senare

Styrgruppen för RCC Uppsala Örebro har möte den 11-12 september.


9
OKT
2019

Uppsala Örebro

Regiondag inom palliativ vård

Tid: 9 oktober 2019
Plats: Box 1, Culturen, Västerås

Välkommen till regiondag inom palliativ vård, den 9 oktober i Västerås.


5
NOV
2019

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte för cancerrehabilitering

Tid: 5 november 2019
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A plan 4, Uppsala

Välkommen till möte med den regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering, den 5 november i Uppsala.


5
NOV
2019

Uppsala Örebro

Styrgruppsmöte Uppsala Örebro

Tid: 5 november 2019 10:00 - 16:00
Plats: Aros Kongress, Västerås

Styrgruppen för RCC Uppsala Örebro har möte den 5 november på Aros Kongress i Västerås.


15
NOV
2019

Samverkan

Styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 15 november 2019 10:00 - 16:00
Plats: IOGT-NTO-gården Klara, Klara Södra Kyrkogatan 20, Stockholm

Välkommen till styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer, fredag den 15 november i Stockholm.