Kalender RCC Uppsala Örebro


6
MAR

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cervixscreening

Tid: 6 mars 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cervixscreening på Västmanlands sjukhus, LT kansli, Lovö, Västerås.

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för kolorektalcancer

Tid: 6 mars 2018 10:00 - 15:30
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för kolorektalcancer på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala.


7
MAR

Uppsala Örebro

Regiondag bröstcancervård 2018

Tid: 7 mars 2018 09:30 - 16:30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupp hälsar välkommen till 2018 års Regiondag i bröstcancervård på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1 i Uppsala.

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urothelial cancer

Tid: 7 mars 2018 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urothelial cancer på RCC Uppsala Örebro, konferensrum stora 4:an, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala.


9
MAR

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för levergallvägscancer

Tid: 9 mars 2018 10:00 - 15:30
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, Uppsala.


15
MAR

Uppsala Örebro

Internat - Regional vårdprocessgrupp för pankreascancer

Tid: 15 mars 2018 10:00 - 16 mars 2018 12:30
Plats: Haga slott, Enköping

Välkomna till internatet med vårdprocessgruppen för pankreascancer på Haga slott, Enköping.


19
MAR

Uppsala Örebro

Möte – Regionala vårdprocessgruppen för cancerprevention

Tid: 19 mars 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerprevention i Västerås.


21
MAR

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom prostatacancervård

Tid: 21 mars 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom prostatacancervård på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala.