Kalender RCC Uppsala Örebro


7
APR
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Uppföljande workshop kring MDK för bäckenrehabilitering

Tid: 7 april 2020
Plats: Inställt

På grund av coronaviruset är mötet inställt.


20
APR
2020

Samverkan

INSTÄLLT - Utbildning för inrapportörer av stråldata till NPCR

Tid: 20 april 2020 - 21 april 2020
Plats: Inställt

Utbildningen för inrapportörer av stråldata i Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som skulle ägt rum 20-21 april i Uppsala, är inställt på grund av restriktioner i och med coronaviruset.


22
APR
2020

Samverkan

INSTÄLLT: Styrgruppsmöte nationella kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 22 april 2020
Plats: Inställt

Styrgruppsmötet för nationella kvalitetsregistret för peniscancer, den 22 april i Malmö, är på grund av coronaviruset inställt.


23
APR
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Vårdprocessgruppsmöte inom bukspottkörtelcancer

Tid: 23 april 2020 10:00 - 12:00
Plats: Video

På grund av coronaviruset är mötet inställt.


24
APR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte tjock- och ändtarmscancer

Tid: 24 april 2020 10:00 - 14:00
Plats: Videomöte

På grund av coronaviruset är det fysiska mötet för vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer, den 24 april i Västerås, inställt. Istället hålls ett videomöte. Länk för uppkoppling skickas ut till deltagarna.


27
APR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom malignt melanom

Tid: 27 april 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen på möte för det sjukvårdsregionala nätverket för kontaktsjuksköterskor inom malignt melanom, den 27 april i Uppsala.


27
APR
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Vårdprocessgruppsmöte inom huvud- och halscancer

Tid: 27 april 2020
Plats: Inställt

På grund av coronaviruset är mötet inställt.


28
APR
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Kontaktsjuksköterskemöte inom huvud- och halscancer

Tid: 28 april 2020
Plats: Inställt

På grund av coronaviruset är mötet inställt.


4
MAJ
2020

Samverkan

INSTÄLLT - Utbildning för inrapportörer till NPCR

Tid: 4 maj 2020 18:00 - 5 maj 2020 15:00
Plats: Inställt

Utbildningen för inrapportörer till Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som skulle ägt rum 4-5 maj i Uppsala, är inställt på grund av restriktioner i och med coronaviruset.


5
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom malignt melanom

Tid: 5 maj 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen på möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom malignt melanom, den 5 maj i Uppsala.


6
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer

Tid: 6 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Medicinklinikens konferensrum, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom urinblåsecancer, den 6 maj i Västerås.


13
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 13 maj 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


15
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 15 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås. Lokal: Kungshatt.

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom njurcancer, den 15 maj i Västerås.


3
JUN
2020

Samverkan

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Tid: 3 juni 2020 09:00 - 16:00
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till en samverkansdag kring förutsättningar och möjligheter för kvalitetsregister och patientöversikter. Dagen är kostnadsfri och äger rum i Uppsala den 3 juni. Info om anmälan kommer.


10
JUN
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 10 juni 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


2
SEP
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 2 september 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


30
SEP
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 30 september 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


9
OKT
2020

Uppsala Örebro

Höstmöte inom tjock- och ändtarmscancer

Tid: 9 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Hotell Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

Vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer bjuder in till höstmöte, fredag den 9 oktober i Uppsala. Dagen vänder sig till vårdpersonal inom tjock- och ändtarmscancer i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Årets tema är onkologi.


23
OKT
2020

Uppsala Örebro

Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 23 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Vårdprocessgrupperna för matstrups- och magsäckscancer, lever- och gallvägscancer och bukspottkörtelcancer bjuder in till regiondag, fredag 23 oktober i Uppsala. Dagen vänder sig till vårdpersonal inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion som arbetar med patienter som har övre gastrointestinal cancer. Årets tema är palliativ vård.


28
OKT
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 28 oktober 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


25
NOV
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 25 november 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.