Kalender RCC Uppsala Örebro


5
SEP

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för palliativ vård

Tid: 5 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för palliativ vård på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.


10
SEP

Uppsala Örebro

Utbildning - Patientöversikt prostatacancer

Tid: 10 september 2018 18:00 - 11 september 2018 15:00
Plats: Clarion Hotell Gillet, Uppsala

Välkommen till utbildning för användare av Patientöversikt prostatacancer (PPC) på Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.


18
SEP

Uppsala Örebro

Internat för regionens cancersamordnare

Tid: 18 september 2018 10:00 - 19 september 2018 12:00
Plats: Länsmuseet Västerås

Nätverket för regionens cancersamordnare håller möte på Länsmuseet, Generatorn (20), Karlsgatan 2 i Västerås.


25
SEP

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cancerprevention

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för cancerprevention på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.

Uppsala Örebro

Möte - Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. Information om lokal kommer senare.


26
SEP

Uppsala Örebro

Möte – Regionala vårdprocessgruppen för prostatacancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för prostatacancer den 26 september i Västerås.

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering och arbetsgrupp Barn som närstående

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och arbetsgruppen Barn som närstående på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen (kl 10.30-15.00), Västmanlands sjukhus, Västerås.

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom Övre GI-cancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom övre GI cancer på Västmanlands sjukhus, Västerås.


27
SEP

Uppsala Örebro

Internat – Regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer

Tid: 27 september 2018 10:00 - 28 september 2018 12:30
Plats: Haga Slott, Enköping

Välkomna till internat med regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på Haga Slott i Enköping.