MENY

Inspirationsdag: Barn som närstående

RCC Uppsala Örebro och arbetsgruppen för barn som närstående anordnar en inspirationsdag kring barn som närstående i cancervården. Inspirationsdagen vänder sig till vårdpersonal inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion som möter barn som närstående till cancerdrabbade.

Tid: 19 november 09:30 - 15:30

Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus

Programmet kommer bland annat innehålla en föreläsning av Leul Mekonen om multikulturellt perspektiv på barn som närstående. Även praktiska tips i vardagen, diskussioner och möjlighet till erfarenhetsutbyte över regiongränserna kommer finnas.

Några av föredragen i programmet kommer att filmas och publiceras på cancercentrum.se i efterhand. Vilka föredrag som filmas anges i programmet nedan.

Anmälan

Anmälan senast 20 oktober via länken nedan. Anmälan öppnar 2 september.

Anmälan till inspirationsdag

Program

9.30 Fika och registrering

10.00 Välkomna
Presentation av dagen och arbetsgruppen barn som närstående

10.10 Introduktionsföreläsning. Barn som närstående
Johanna Joneklav, kurator och verksamhetsutvecklare på Nära Cancer, Region Örebro län
(föredraget filmas)

11.00 Hva velger du å bli? Et offer eller en som vinner?
Leoul Mekonen studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør Norge
(föreläsningen hålls på norska, filmas ej)

12.00 Lunch
Diskussioner i bikupor under lunchen, gruppindelning enligt namnlappar.

13.15 Återsamling och diskussion

13.30 Barns behov av stöd, information och kommunikation när de lever med en svårt sjuk förälder: så kan vi hjälpa.
Anette Alvariza, docent i palliativ vård, leg. specialistsjuksköterska i cancervård och vårdutvecklingsledare, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Capio Dalen ASIH/ Palliativ vård, Stockholm
Rakel Eklund, doktorand i palliativ vård och leg specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
(föredraget filmas)

14.30 Fika

15.00 Sammanfattning av dagen
Tips och råd på vägen samt utvärdering av dagen

15.30 Slut

Vid frågor, kontakta

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2019