Vårdprocessgruppsmöte för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Utifrån Region Uppsalas senaste beslut angående coronaviruset är det fysiska mötet för vårdprocessgruppen för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, den 3 april i Uppsala, inställt.
Istället hålls ett videomöte. Länk för uppkoppling har skickats ut till deltagarna.

Tid: 3 april 10:00 - 12:00

Plats: Video

Information om coronaviruset

RCC Uppsala Örebros rekommendationer kring coronaviruset hittar du via länken nedan. Informationen uppdateras löpande.

Information om coronaviruset

Vid frågor, kontakta

Katarina Gustavsson
070-517 90 63
katarina.gustavsson@rccuppsalaorebro.se