Vårdprocessgruppsmöte inom lungcancer

Utifrån Region Uppsalas senaste beslut angående coronaviruset är det fysiska mötet för vårdprocessgruppen inom lungcancer, den 26 mars i Uppsala, inställt.
Istället hålls ett videomöte. Länk för uppkoppling har skickats ut till deltagarna.

Tid: 26 mars 13:00 - 16:00

Plats: Video

Coronaviruset och covid-19

RCCs rekommendationer och förändringar med anledning av coronaviruset hittar du via länken nedan.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

Vid frågor, kontakta

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro