Arbetsgruppsmöte inom bröstradiologi

Välkommen på möte för arbetsgruppen för bröstradiologi, den 31 januari i Uppsala.

Tid: 31 januari 10:00 - 15:00

Plats: Mammografienheten, Samariterhemmet, Uppsala

Kaffe servas från 09.30.

Anmälan

Anmälan till gunbritt.adamsson@rccuppsalaorebro.se senast 17 januari.

Preliminär agenda

  • Varvet runt
  • Rapport från NAM
  • Rapport om kvalitetsregistret för mammografi
  • Teams
  • Besök på mammografienheten
  • Information RCC
  • Övriga frågor
  • Nästa möte

Vid frågor, kontakta

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro