INSTÄLLT: Regiondag inom övre GI-cancer

På grund av coronapandemin har det beslutats att flytta höstens planerade regiondag inom Övre-GI cancer. Regiondagen kommer istället äga rum under hösten 2021.

Tid: 23 oktober

Plats: Inställt

Kontakt

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro