Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom övre GI-cancer

Välkommen till en träff för det sjukvårdsregionala kontaktsjuksköterskenätverket inom övre GI-cancer, den 9 september digitalt via Teams.

Tid: 9 september 13:00 - 15:30

Plats: Teams

Anmälan, program och länk för uppkoppling skickas ut till nätverkets medlemmar inför mötet.

Vid frågor, kontakta

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro