INSTÄLLT: Regiondag inom cancer- och bäckenrehabilitering

Den sjukvårdsregionala temadagen om cancerrehabilitering och bäckenproblematik till följd av cancer i bäckenet är dessvärre inställd.

Tid: 24 september

Plats: INSTÄLLT

Kontakt

Susanne Hellerstedt Börjesson
susanne.borjesson@regiondalarna.se
tel. 072-143 64 31

Bitte Kans
bitte.kans@regiondalarna.se
tel. 072-510 29 91