Vårdprocessgruppsmöte barnonkologi

Möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för barnonkologi.

Tid: 24 september 13:00 - 15:00

Plats: Videomöte

Dagordning och länk för uppkoppling skickas ut via mail till gruppens medlemmar.

Anmälan via mail till Annika Larsson (mailadress nedan).

Kontakt

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro