MENY

Kalender RCC Uppsala Örebro


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cancerprevention

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för cancerprevention på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. Information om lokal kommer senare.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, tisdagen 25 september på Västmanlands sjukhus i Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering och arbetsgrupp Barn som närstående

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och arbetsgruppen Barn som närstående på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen (kl 10.30-15.00), Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom Övre GI-cancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom övre GI cancer på Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering onsdag 26 september, på Västmanlands sjukhus i Västerås.


27
SEP
2018

Uppsala Örebro

Internat – Regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer

Tid: 27 september 2018 10:00 - 28 september 2018 12:30
Plats: Haga Slott, Enköping

Välkomna till internat med regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på Haga Slott i Enköping.