Arbetsteam vid RCC Uppsala Örebro

Kontakta våra arbetsteam om du har frågor om kvalitetsregister eller om du behöver hjälp med registreringen av en specifik diagnos.

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Barncancer

Annika Larsson, koordinator

Blodcancer 

ALL

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

 AML 

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

KLL

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker 

KML

RCC Uppsala Örebro har nationellt ansvar för registret

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker 

MDS 

RCC Uppsala Örebro har nationellt ansvar för registret

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

MPN  

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

Myelom

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Bröstcancer

Gun-Britt Adamsson, koordinator
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

Bukspottkörtelcancer

Annika Lidin-Lindqvist, koordinator
Jonas Jansson, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Annika Lidin-Lindqvist, koordinator
Lena Pettersson, registeradministratör
Ingegerd Kyllerstedt, registeradministratör

Fredrik Sandin, statistiker

Cancerrehabilitering

Erika Häggström, koordinator
Jessica Nordlander, processkoordinator (Bäckenrehabilitering vid cancer)

Gynekologisk cancer

Livmoderhalscancer

Catharina Östman, processkoordinator
Lena A Pettersson, registeradministratör
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Livmoderkroppscancer

Catharina Östman, processkoordinator
Lena A Pettersson, registeradministratör
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Livmoderhalscancerprevention

Erika Häggström, koordinator

Vaginal- och vulvacancer

Catharina Östman, processkoordinator
Lena A Pettersson, registeradministratör
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Äggstockscancer

Catharina Östman, processkoordinator
Lena A Pettersson, registeradministratör
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Hjärntumörer

Annika Larsson, koordinator
Lena A Pettersson, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Hud exkl melanom - enbart Cancerregister 

Ingegerd Kyllerstedt, registeradministratör
Jesper Bennedahl, registeradministratör

Huvud- och halscancer

Gun-Britt Adamsson, koordinator
Anette Johansson, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Hypofystumörer

Annika Larsson, koordinator
Fredrik Sandin, statistiker

Kontaktsjuksköterska

Erika Häggström, koordinator

Lymfom

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Lungcancer 

RCC Uppsala Örebro har nationellt ansvar för registret 

Karin Olsson, koordinator
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

Malignt hudmelanom

Karin Olsson, koordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Matstrups- och magsäckscancer

Annika Lidin-Lindqvist, koordinator
Jonas Jansson, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Neuroendokrina buktumörer

Annika Lidin-Lindqvist, koordinator
Jonas Jansson, registeradministratör

Njurcancer

Catharina Östman, processkoordinator
Carina Bodin, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Okänd primärtumör (CUP) - enbart Cancerregister

Anette Johansson, registeradministratör
Ingegerd Kyllerstedt, registeradministratör
Lena A Pettersson, registeradministratör

Palliativ vård

Erika Häggström, koordinator

Peniscancer

RCC Uppsala Örebro har nationellt ansvar för registret 

Gun-Britt Adamsson, koordinator
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Linda Drevin, statistiker

Prevention

Erika Häggström, koordinator

Prostatacancer

RCC Uppsala Örebro har nationellt ansvar för registret 

Karin Hellström, koordinator
Lena Pettersson, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Sarkom

Catharina Östman, processkoordinator
Linda Drevin, statistiker

Sköldkörtelcancer

Gun-Britt Adamsson, koordinator
Anette Johansson, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Pia Jestin
Jessica Nordlander

Testikelcancer

Karin Hellström, koordinator
Jonas Jansson, regiteradministratör
Jesper Bonnedahl, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

Tjock- och ändtarmscancer

Annika Lidin-Lindqvist, koordinator
Lena Pettersson, registeradministratör
Ingegerd Kyllerstedt, registeradministratör
Fredrik Sandin, statistiker

Urinblåsecancer

Catharina Östman, processkoordinator
Anette Johansson, registeradministratör
Carina Bodin, registeradministratör
Marit Holmqvist, statistiker

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 24 november 2017