MENY


11
DEC
2015

Uppsala Örebro

Hög tillgänglighet på Bild- och funktionsmedicin i Gävleborg

Landstingen i Uppsala-Örebroregionen arbetar intensivt med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). Införandet kräver både små och stora förändringar på klinikerna inom cancervården. Här är ett exempel från Gävleborg som har ökat och säkrat tillgängligheten utan förbokade tider till Bild- och funktionsmedicin genom att införa en koordinatorfunktion.


20
NOV
2015

Uppsala Örebro

Cancerrehabilitering i regionen under utredning

Cecilia Arving, sjuksköterska, forskare och lektor vid Uppsala universitet har av RCC Uppsala Örebro fått i uppdrag att utreda behovet av avancerad rehabilitering inom cancervården i Uppsala-Örebroregionen. Hon ska även utreda om det finns vinster för cancervården med en nivåstrukturering kring vissa rehabiliteringsåtgärder.


17
NOV
2015

Uppsala Örebro

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering – hur går implementeringen?

Torsdagen den 22 oktober 2015 anordnade Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi/ Fysioterapeuterna i samarbete med bland annat representanter från RCC Uppsala Örebro och RCC Stockholm Gotland ett symposium på temat implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.


16
NOV
2015

Uppsala Örebro

Regional baslinjemätning för ytterligare fyra SVF

För att stödja det regionala arbetet med införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) har RCC Uppsala Örebro tagit fram en baslinjemätning för ytterligare fyra cancerdiagnoser – bröstcancer, lungcancer, lymfom, tjock- och ändtarmscancer som ska införas under 2016.


3
NOV
2015

Uppsala Örebro

Landstingen redovisar sitt arbete med SVF

Uppsala Örebro sjukvårdregionens uppföljningar av handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har inlämnats till Socialdepartementet.


29
OKT
2015

Uppsala Örebro

Nära Cancer finalister på Framtidsgalan

Nära Cancer är en av finalisterna på Framtidsgalan 2015. Av 130 nomineringar är Nära Cancer en av de som tagit sig hela vägen till final i kategorin Årets insats. Vinnaren utses på Framtidsgalan den 24 november, på Oscarsteatern i Stockholm.


6
OKT
2015

Uppsala Örebro

Nära Cancer nominerad till GötaPriset

Näracancer.se har nominerats till GötaPriset och kommer att presenteras på Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg den 5 november 2015, kl 14.30 - 15.30. Seminarium 178, Vård på webben.


2
OKT
2015

Uppsala Örebro

Västmanland inför standardiserade vårdförlopp

Landstinget Västmanland har den 1 oktober 2015 infört standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta väntetiderna i cancervården.


23
SEP
2015

Uppsala Örebro

Uppdragsutbildning kontaktsjuksköterska klar i Örebro

Nu kan även Örebro Universitet erbjuda uppdragsutbildning "Kontaktsjuksköterska i cancervården", 7,5 HP. Kursen startar den 25 januari 2016.


14
SEP
2015

Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro ska stödja och samordna den nationella cancerportalen

RCC i samverkan har gett RCC Uppsala Örebro uppdraget av att stödja och samordna uppbyggnaden av den nya nationella cancerportalen som inte bara kommer att stärka forskningssamverkan mellan vården, akademin och läkemedelsindustrin men även ge cancerforskningen tillgång till unika data. En nationell samordningsfunktion ska inrättas för att genomföra arbetet.


9
SEP
2015

Uppsala Örebro

Nya regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer

Regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer för Uppsala-Örebroregionen är utarbetade av en regional arbetsgrupp (Leif Bergkvist, Johan Ahlgren och Elisabeth Rados) på uppdrag av den regionala vårdprocessgruppen för bröstcancer.

Uppsala Örebro

Läkemedelsregimer Uppsala Örebro på nya webben

Uppsala-Örebroregionens läkemedelsregimer, flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, syftar till att vara ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar. Läkemedelsregimerna finns också på den nya webben och du hittar dessa under rubriken Cancerdiagnoser.


24
JUN
2015

Uppsala Örebro

Impotensmedel ökar inte risk för melanom

Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare i en artikel som publiceras i tidskriften JAMA. Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband.


23
JUN
2015

Uppsala Örebro

Rekommendation om screening för livmoderhalscancer publicerad

Socialstyrelsen har publicerat rekommendation "Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test".


22
JUN
2015

Uppsala Örebro

RCC lanserar mobilapp för ännu bättre cancervård

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen.


18
JUN
2015

Uppsala Örebro

Väntetider i lungcancervården – patientlotsar gav snabbare flöde

Vid utredning av lungcancer är det önskvärt med en snabb process från sjukdomsmisstanke till behandlingsstart. I syfte att minska väntetiderna har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i den specialiserade vården i Uppsala-Örebroregionen.


17
JUN
2015

Uppsala Örebro

Standardiserade vårdförlopp inför 2016 – remissversioner

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter.  

Uppsala Örebro

Nu finns patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationerna har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp. Informationsbladen är tänkta att fungera som ett stöd och komplement till den muntliga och individuellt anpassade information varje patient behöver och har rätt att få.


29
MAJ
2015

Uppsala Örebro

Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.