MENY


23
SEP
2015

Uppsala Örebro

Uppdragsutbildning kontaktsjuksköterska klar i Örebro

Nu kan även Örebro Universitet erbjuda uppdragsutbildning "Kontaktsjuksköterska i cancervården", 7,5 HP. Kursen startar den 25 januari 2016.


14
SEP
2015

Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro ska stödja och samordna den nationella cancerportalen

RCC i samverkan har gett RCC Uppsala Örebro uppdraget av att stödja och samordna uppbyggnaden av den nya nationella cancerportalen som inte bara kommer att stärka forskningssamverkan mellan vården, akademin och läkemedelsindustrin men även ge cancerforskningen tillgång till unika data. En nationell samordningsfunktion ska inrättas för att genomföra arbetet.


9
SEP
2015

Uppsala Örebro

Nya regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer

Regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer för Uppsala-Örebroregionen är utarbetade av en regional arbetsgrupp (Leif Bergkvist, Johan Ahlgren och Elisabeth Rados) på uppdrag av den regionala vårdprocessgruppen för bröstcancer.

Uppsala Örebro

Läkemedelsregimer Uppsala Örebro på nya webben

Uppsala-Örebroregionens läkemedelsregimer, flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, syftar till att vara ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar. Läkemedelsregimerna finns också på den nya webben och du hittar dessa under rubriken Cancerdiagnoser.