14
SEP

Uppsala Örebro

Regional cancerplan på remiss

Utvecklingsplanen för cancervården inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion för åren 2019-2021 är ute på remiss. Den reviderade cancerplanen har som mål att vara mer kortfattad och konkret än den tidigare versionen, som fick kritik för att vara för omfattande och svår att tillämpa på verksamhetsnivå.


12
SEP

Uppsala Örebro

Kontaktsjuksköterskor utbildas inom hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Sjuksköterskor i cancervård anordnar tillsammans med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro en utbildningsdag där föreläsare presenterar de kunskapsbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor som är framtagna för personer med cancersjukdom.