MENY


14
FEB

Uppsala Örebro

Patient- och närståenderådet – en viktig kugge i cancervårdens utveckling

Regionala cancercentrums patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC, i syfte att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Uppsala Örebro

Nominera patient- och närståendeföreträdare till PNR

Företrädarna i det nuvarande patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro avslutar sina uppdrag under våren. Det är därmed dags att nominera företrädare till ett nytt råd för mandattiden maj 2019 – maj 2022.


12
FEB

Uppsala Örebro

Camilla Woll ny cancersamordnare i Region Uppsala

Tjänsten som cancersamordnare i Uppsala har sedan en tid tillbaka varit vakant, men från och med den 25 mars innehas den av Camilla Woll, forskningssjuksköterska på Akademiska sjukhuset.