MENY


13
JUN
2019

Uppsala Örebro

RCC:s roll i det nationella systemet för kunskapsstyrning

Ett nationellt övergripande system för kunskapsstyrning (KSS) inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren börjat ta form. Detta har på vissa håll resulterat i en osäkerhet kring RCC:s framtida roll. Därför har RCC Uppsala Örebro sammanställt ett informationsbrev som förklarar vår roll i kunskapsstyrningssystemet.


12
JUN
2019

Uppsala Örebro

Ny version av nutritionsomhändertagande för matstrups- och magsäckscancer

En uppdaterad version av sammanställningen av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer i Uppsala-Örebroregionen har publicerats. I den nya versionen finns ett avsnitt om exokrin pankreasinsufficiens efter gastrektomi samt ett avsnitt om kosten vid palliativ behandling.

Uppsala Örebro

Topplista för canceranmälningar – hur går det för din klinik?

Med hjälp av RCC Uppsala Örebros topplista för canceranmälningar har kliniker möjlighet att följa utvecklingen av sin inrapportering till cancerregistret. Listan är begränsad till kliniker med tio eller fler fall under aktuell redovisningsperiod.


11
JUN
2019

Uppsala Örebro

Samtliga sju regioner medverkar i bäckenrehab-satsning

Den sjukvårdsregionala satsningen på rehabilitering för personer med bäckenbesvär till följd av cancer har lockat medverkan från samtliga sju regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Satsningen går ut på att respektive region, med ekonomiskt stöd från RCC, genomför ett projekt med syfte att praktiskt implementera den nationella vägledningen för bäckenrehabilitering i regionen.