MENY


15
OKT
2019

Uppsala Örebro

Komplikationer efter behandling diskuterades på regiondagen

Under regiondagen för övre gastrointestinal cancer diskuterades komplikationer efter kirurgisk och/eller onkologisk behandling. Även kommunikation och överlämningar vid komplexa fall stod på agendan.


14
OKT
2019

Uppsala Örebro

Palliativ vård för barn uppmärksammas världen över

Under lördagen den 12 oktober uppmärksammades hospice och palliativ vård världen över, genom temadagen World hospice and palliative care day. Dagen före, 11 oktober, var fokus mer specifikt på barns palliativa vård, vilken uppmärksammades genom kampanjen #HatsOn4CPC (hats on for children’s palliative care).


8
OKT
2019

Uppsala Örebro

Region Dalarna satsar på SVF inom primärvården

Under hösten 2019 pågår en utbildningssatsning inom primärvården i Region Dalarna. Satsningen syftar till att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) och cancerrehabilitering på regionens vårdcentraler.