1
JUL
2020

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Överlevnaden för de 500 som insjuknar i levercancer har förbättrats i Sverige sedan vårdprogram infördes, och fler får behandling. Nu finns ytterligare medicinsk antitumoral behandling vid icke botbar cancer.

Uppsala Örebro

Avvikande öppettider under sommaren

Under vecka 29-31 (fr.o.m. 13 juli t.o.m. 31 juli) har vi avvikande öppettider för besök och telefonsamtal, enligt följande: