Organisation

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen ingår sju landsting/regioner (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro).

RCC Uppsala Örebro är underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Den är Uppsala-Örebro sjukvårdsregionens politiska ledning. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från respektive region/landsting, som ingår i regionen. Ordförande i nämnden väljs efter valresultatet. 

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla landsting i regionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen. 

Alla sju landsting har lokala cancerråd som ska se till att nationella cancerstrategin genomförs i det egna landstinget. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017