Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju landsting. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och det egna landstinget och är anpassat till landstingets egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från landstingsledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare. 

Ordföranden i lokala cancerråden

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Landstinget Värmland

 

Gustav Ullenhag

onkolog, doc, överläkare

Region Uppsala

Helena Björkman

divisionschef

Region Gävleborg

Helena Hellström

chefsläkare

Landstinget Dalarna

Johan Ahlgren

onkolog, verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Margareta Randén

verksamhetschef

Region Västmanland

Svante Sjöstedt

enhetschef

Regionförbundet Sörmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018