MENY

Patient- och närståenderådet

Patient- och närståenderådet ingår som en del av RCC organisationen. Det består av patientföreträdare från lokala patientföreningar. 

Rådet ska bevaka patientperspektivet i det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Kontakt

Stig Lindahl

ordförande patient- och närståenderådet

Prostatacancerförbundet Uppsala

Pia Delin

vice ordförande patient- och närståenderådet

Mag- och tarmföreningen, Örebro län


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018