Regionalt registercentrum Uppsala Örebro

Registercentrum för Uppsala-Örebroregionen består av Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro och Uppsala Clinical Research Center, (UCR).

I RCC:s uppdrag ingår att stödja skapandet och utveckling av nya kvalitetsregister, skapa synergieffekter mellan register avseende bland annat teknisk drift, analysarbete, utdatapresentation, validering, juridiska frågor och stöd till kliniskt förbättringsarbete. 

Samordnaruppdraget för Regionalt registercentrum växlar mellan UCR och RCC. Uppdraget innehas 2018 av Sara Hansson, sektionschef Kvalitetsregister, UCR.