Styrgrupp för RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Protokoll från styrgruppsmöten 2020

Ordförande

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Ledamöter

Abbas Chabok

kirurg

Region Västmanland

 

Bengt Sandén

biträdande sjukhusdirektör

Region Uppsala

Börje Svensson

chefsläkare primärvård

Region Gävleborg

Carina Larsson

verksamhetschef onkologi

Region Sörmland

Charlotta Gestblom

verksamhetschef patologi

Region Värmland

Eva Szabo

affilierad forskare

Örebro Universitet

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Kristina Granevåg

verksamhetschef kvinnokliniken

Region Gävleborg

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Martin Höglund

hematolog

Region Uppsala

Peter Nygren

onkolog, professor

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petra Svedberg

områdeschef slutenvård

Region Värmland

Svante Sjöstedt

enhetschef

Region Sörmland

Urban Jerlström

onkolog

Region Örebro län