Styrgrupp för RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla landsting i regionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Ordförande

Helena Björkman

divisionschef

Region Gävleborg

 

 

Anna Frödin

enhetschef

Landstinget Värmland

Bengt Sandén

biträdande sjukhusdirektör

Region Uppsala

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Landstinget Värmland

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Gustav Ullenhag

doc, överläkare

Region Uppsala

Görel Wachtmeister

chefsläkare

Regionförbundet Sörmland

Helena Hellström

chefsläkare

Landstinget Dalarna

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Kristina Granevåg

verksamhetschef onkologi

Region Gävelborg

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Margareta Randén

verksamhetschef

Region Västmanland

Peter Matthiessen

kirurg, docent, överläkare

Örebro Universitet

Peter Nygren

professor

Medicinska fakulteten Uppsala

Svante Sjöstedt

enhetschef

Regionförbundet Sörmland

Tomas Riman

divisionschef

Landstinget Dalarna

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 20 februari 2018