MENY

Styrgrupp för RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla landsting i regionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppsmöten 2019

Under 2019 sammanträder RCC Uppsala Örebros styrgrupp på följande datum:

  • 12 februari, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.
  • 14 maj, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.
  • 11-12 september, tid och plats meddelas senare.
  • 5 november, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.

Ordförande

Helena Björkman

divisionschef

Region Gävleborg

 

 

Ledamöter

Abbas Chabok

överläkare

Region Västmanland

 

Bengt Sandén

biträdande sjukhusdirektör

Region Uppsala

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Landstinget Värmland

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Görel Wachtmeister

chefsläkare

Regionförbundet Sörmland

Helena Hellström

chefsläkare

Landstinget Dalarna

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Kristina Granevåg

verksamhetschef onkologi

Region Gävleborg

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Margareta Randén

Klinikchef onkologi

Region Örebro län

Martin Höglund

överläkare

Region Uppsala

Peter Nygren

onkolog, professor

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petra Svedberg

områdeschef slutenvård

Landstinget Värmland

Svante Sjöstedt

enhetschef

Regionförbundet Sörmland

Tomas Riman

divisionschef

Landstinget Dalarna


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 29 november 2018