Press och information

Genom att kommunicera via olika kanaler vill vi öka kunskapen om RCC Uppsala Örebros verksamhet inte bara hos dem som arbetar inom cancersjukvården i Uppsala-Örebroregionen men också hos alla som på ett eller annat sätt är involverade i regionens cancersjukvård.

Följ oss och håll dig informerad via våra viktigaste kanaler, vårt nyhetsbrev och vår hemsida. 

Läs mer - Om RCC Uppsala Örebro

Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018