Informationsmaterial

Kortare väntetider

Via länken nedan kan du läsa och ladda ner olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Informationsmaterial 

Broschyrer

Broschyrer om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Du kan välja pdf-filer i två olika format, en sida för sida och en som uppslag. Lägg markören över omslaget för att se vilket format det är.

Broschyr patientBroschyr patient

 Broschyr teamBroschyr teamet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017