Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregion Uppsala Örebro.

Informationsmaterial om kontaktsjuksköterskan i cancervården

Broschyrer om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Du kan välja pdf-filer i två olika format, en sida för sida och en som uppslag. Lägg markören över omslaget för att se vilket format det är.

Broschyr patientBroschyr patient

 Broschyr teamBroschyr teamet