Cancerplan i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros cancerplan gäller från och med 2019 och fram till och med 2021. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner och information om arbetet med cancerplanen.

Gällande cancerplan

Cancerplan 2019-2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tidigare versioner

Cancerplan 2016-2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Cancerplan 2014-2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad är nytt med Cancerplan 2019-2021?

Från hösten 2017 fram till december 2018 pågick ett arbete med att revidera Cancerplan 2016-2018. Den 6 december 2018 godkände Samverkansnämnden i Uppsala Örebro den uppdaterade versionen. Från och med 1 januari 2019 är det alltså Cancerplan 2019-2021 som gäller.

Den senaste versionen (2019) innebär en del nyheter gentemot den tidigare versionen (2016):

 • Planen är mer koncentrerad än tidigare, tydlig i vad som ska göras och när det ska vara utfört.
 • Kapitelindelningen följer tydligare de tio uppsatta kriterierna som beskriver RCC:s uppdrag.
 • Kapitlet om prevention och tidig diagnostik är mer omfattande och tydligare beskrivet än i tidigare version.
 • Kapitlet om kompetensförsörjning är mer avgränsat och de utvalda aktiviteterna är betydligt färre än i tidigare version men bedöms som rimliga att genomföra.

Likheter med tidigare version

Likt tidigare version är Cancerplan 2019-2021 är framtagen tillsammans med de aktörer som ska arbeta enligt planen, vilket skapar trovärdighet i utvalda aktiviteter och underlättar implementeringen.

Den uppdaterade versionen har även fortsatt starkt fokus på;

 • patientmedverkan i utvecklingen av cancervården,
 • att utvalda aktiviteter möjliggör utveckling inom alla delar av cancervården och dess berörda verksamheter, nämligen;
  - förbättra invånarnas hälsa,
  - förbättra vården till patienterna,
  - effektiv resursanvändning.

Vad händer med den tidigare versionen?

Ett uppföljningsarbete pågår för att redovisa hur arbetet med Cancerplan 2016-2018 gått under 2018.

Handlingsplaner tas fram under våren

Under våren 2019 kommer varje region i Uppsala-Örebroregionen att arbeta fram en handlingsplan för hur cancerplanens fokusområden ska genomföras i den egna regionen. Även RCC Uppsala Örebro kommer att ta fram en handlingsplan utifrån cancerplanen.

Mallar för dessa handlingsplaner arbetas fram av RCC Uppsala Örebro under vintern 2018/2019.