MENY

Regional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska

Den regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska har i uppdrag att stödja kontaktsjuksköterskornas arbete i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Arbetsgruppen består av medarbetare från samtliga landsting i regionen och representerar både kliniskt verksamma och högskola/universitet.

RCC och landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion arbetar för att öka antalet kontaktsjuksköterskor. Målet är att alla patienter med cancer ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska för att förbättra omhändertagandet, kontinuiteten och öka tryggheten för patienten och närstående.

Ordförande

Eva Evertsson-Strand

biträdande verksamhetschef, sjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås, Kirurgkliniken

 

 

Ledamöter

Anne Genander

projektledare, utvecklingsenh HoS

Landstinget Sörmland

 

Bitte Kans

projektledare

Landstinget Dalarna

Eivor Niva

projektledare

Universitetssjukhuset Örebro

Ingrid Alkebro

onkologisjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Berger

sjuksköterska, Utvecklingsavd, enheten för klinisk vårdutveckling

Region Gävleborg

Margareta Danielsson

kontaktsjuksköterska, Bröstcentrum

Centralsjukhuset i Karlstad, Kirurgkliniken

Patientföreträdare

Håkan Engman

medlem i patient- och närståenderådet

Prostatacancerförbundet Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2018