Sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor i Uppsala Örebro

I den nationella cancerstrategin betonas betydelsen av att alla patienter med cancer har en fast vårdkontakt. Därför arbetar Uppsala Örebros sjukvårdsregionala arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor för att alla patienter i sjukvårdsregionen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan arbetar efter uppdrag baserat på den nationella uppdragsbeskrivningen.

Samtliga regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregion finns representerade i arbetsgruppen. Antingen i form av kliniskt verksamma kontaktsjuksköterskor eller kontaktsjuksköterskor med samordnande funktion. För att ta tillvara på patientperspektivet finns även patientrepresentanter i gruppen.

Gruppens arbete leds av dess ordförande med stöd av vårdprocesskoordinator vid RCC Uppsala Örebro. Kontakta ordförande eller vårdprocesskoordinator vid frågor.

Ordförande

Bitte Kans

SVF-samordnare

Region Dalarna

 

 

Ledamöter

Anne Genander

regionalt SVF-ansvarig

Region Sörmland

 

Annika Backström

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Elin Sehlin

sjuksköterska, onkologmottagning

Falu lasarett

Eva Evertsson-Strand

biträdande verksamhetschef, sjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås, Kirurgkliniken

Karolina Hallberg

Kontaktsjuksköterska

Diagnostiskt Centrum Sörmland

 

 

Patientföreträdare

Ulla Allard

ingen föreningstillhörighet