MENY
Till regionspecifikt innehåll

Elektronisk Min vårdplan är igång

Under 2018 lanserades elektronisk Min vårdplan för införande i hela landet. Införandet fortsätter under 2019.

Flera verksamheter i landet erbjuder idag sina patienter elektronisk Min vårdplan och införanden pågår i ytterligare verksamheter. Intresset är stort. Alla regioner är redan idag anslutna till tjänsten via 1177 och kan börja erbjuda elektronisk Min vårdplan om de så önskar.

Möjligheter elektroniskt

Förutom tillgång till Min vårdplan kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, fylla i aktivitetsplaner och besvara formulär. Det finns också möjlighet att läsa fördjupad information via länkar eller se instruerande filmer, som visar till exempel rehabiliteringsövningar.

Patienten når Min vårdplan via sin telefon, platta eller dator. Elektronisk Min vårdplan kan uppdateras på distans och följa med patienten när hon eller han rör sig mellan olika vårdgivare. Allt beroende av hur verksamheterna har valt att arbeta.

Nationellt sammanställd patientinformation

RCC i samverkan har sammanställt patientinformation inom sex diagnoser som verksamheter kan använda för att ta fram Min vårdplan.

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Lungcancer
 • Bröstcancer

Användbarheten av materialet kommer att utvärderas under våren 2019.

IIndividanpassad skärmbildnnehållet i Min vårdplan återfinns under dessa övergripande rubriker, se bild ovan. Med en enkel knapptryckning kan innehållet i elektronisk Min vårdplan individanpassas. Kontaktsjuksköterskan väljer tillsammans med patienten vad som ska finnas med.

 

Regionala kontaktpersoner för införnade av elektronisk Min vårdplan

Norr

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

Stockholm Gotland

Charlotta Lönnqvist

reg. projektledare elektronisk Min vårdplan

RCC Stockholm-Gotland

Syd

Christina Landegren

reg. projektledare elektronisk Min vårdplan

RCC Syd

Sydöst

Annica Tomasson

reg. projektledare elektronisk Min vårdplan

RCC Sydöst

Uppsala Örebro

Ida Kedling

reg. projektledare elektronisk Min vårdplan

RCC Uppsala Örebro

Väst

Ellen Brynskog

reg. projektledare elektronisk Min vårdplan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Aktuellt om e-MVP i Stockholm och på Gotland

Införandet av elektronisk Min vårdplan i Stockholm och på Gotland inleddes under 2018. Huvud- och halscancer på Karolinska Universitetssjukhuset var först ut. Under våren 2019 ansluts huvud- och halscancer samt bröstcancer på Gotland, hjärntumörer på Karolinska Universitetssjukhuset och bröstcancer på Södersjukhuset. 

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av elektronisk Min Vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min Vårdplan kan kontakta Charlotta Lönnqvist, projektledare.

Patientbroschyr om e-MVP

Frågor om Min vårdplan via nätet i Uppsala Örebro

porträtt

Ida Kedling

projektledare Elektronisk Min vårdplan

RCC Uppsala Örebro

Aktuellt om e-MVP i västra sjukvårdsregionen

Införandet av elektronisk Min vårdplan i västra sjukvårdsregionen inleddes under hösten 2018. Bröstenheten vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset var först ut. Fler verksamheter kommer ansluta under våren 2019.

Läs om Bröstenhetens arbete med elektronisk Min vårdplan

RCC Väst erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av elektronisk Min vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min vårdplan kan kontakta Ellen Brynskog, utvecklingsledare. 

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare


Gemensam information uppdaterad: 13 mars 2019

Regional information uppdaterad: 13 mars 2019