Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan på 1177.se

Arbete pågår med att ta fram och erbjuda nationella versioner av Min vårdplan cancer som kan användas i alla regioner och verksamheter. Planen är att ta fram och ge ut en nationell Min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp dels i pappersform, dels på 1177.se.

Flera verksamheter erbjuder redan sina patienter Min vårdplan på 1177.se och införanden pågår på flera håll i landet. Intresset är stort. Alla regioner är redan idag anslutna till e-tjänsten via 1177 och kan börja erbjuda Min vårdplan på 1177.se om de så önskar.

Utvärdering av Min vårdplan på 1177.se

För att kunna utveckla Min vårdplan på 1177.se så att den ger patienten optimal nytta och underlättar personalens arbetssätt genomfördes en utvärdering under våren 2019. Utvärderingen fokuserade på innehåll och användbarhet.

Utvärderingen visade att vårdpersonal och patienter var mycket nöjda med att använda Min vårdplan på 1177.se. Personalen tyckte det var lätt att ge individanpassad information och möjligheten att kommunicera med varandra elektroniskt via meddelandefunktion uppskattades av båda parter. Utvärderingen visade också att verksamheterna är positiva till att ha ett nationellt sammanställt informationsmaterial att utgå ifrån i sitt arbete, men att det har tagit mycket tid att färdigställa innehållet till Min vårdplan.

Utvärdering av Min vårdplan på 1177.se (pdf, nytt fönster)

Möjligheter elektroniskt

Förutom tillgång till informationsinnehållet i Min vårdplan kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. På sikt kommer man även kunna se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.

Patienten når Min vårdplan via sin smartphone, läsplatta eller dator. Min vårdplan på 1177.se kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Övergripande rubriker i Min vårdplan

min-vardplan-aktuellt-innehall.jpg

Kontaktsjuksköterskan har en dialog med patienten och väljer tillsammans med patienten vilken information som ska finnas med i Min vårdplan baserat på patientens behov och önskemål. Urvalet sker med en enkel knapptryckning.

min-vardplan-ekonomisk-ersattning.jpg

Regionala kontaktpersoner

Norr

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

Stockholm Gotland

Charlotta Lönnqvist

Projektledare

RCC Stockholm Gotland

Syd

Astrid Isoz

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Syd

Sydöst

Annica Tomasson

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Sydöst

Uppsala Örebro

Malin Hedlundh

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Väst

Veronica Lilja

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Min vårdplan på 1177 för norra sjukvårdsregionen

Presentation om nationell patientinformation och Min vårdplan 2020 (pdf)

Verksamheter i norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177 kan kontakta:

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland inleddes under 2018. Huvud- och halscancer på Karolinska Universitetssjukhuset var först ut. Under våren 2019 har huvud- och halscancer samt bröstcancer på Gotland, hjärntumörer, blodcancer och bröstcancer på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och bröstcancer på Södersjukhuset anslutits.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177.se kan kontakta Charlotta Lönnqvist, projektledare.

Patientinformation

Här kan du antingen skriva ut foldern "Min vårdplan på 1177.se" (gå in på egenskaper och välj detaljerad inställning, där väljer du liggande. Gå sedan in på tvåsidigt/ layout/ häfte. I rullistan under tvåsidig markerar du bokbindning blocköppning/ vänsterbl. Tryck sedan ok och välj antal ex, skriv ut) eller skicka pdf:en till tryckeri för att trycka större upplagor.

Min vårdplan på 1177.se för utskrift på skrivare 


Min vårdplan på 1177.se till tryckeri

Material för dig som arbetar med Min vårdplan på 1177.se

Nedan hittar du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se användarinformation. Du hittar även en informationsbroschyr att skriva ut och ge till patienter.

Användarmanual för Min vårdplan på 1177.se (pdf)

Manual för överlämning av Min vårdplan via 1177.se (pdf)

Informationsbroschyr om Min vårdplan på 1177.se att skriva ut (pdf)

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen inleddes under hösten 2018. Bröstenheten vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset var först ut. Fler verksamheter kommer ansluta under våren 2019.

Läs om Bröstenhetens arbete med Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177.se kan kontakta Veronica Lilja, regional projektledare Min vårdplan på 1177.se.

Kontakt

Veronica Lilja

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst