MENY

Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

Nominera patient- och närståendeföreträdare

Företrädarna i det nuvarande patient- och närståenderådet (PNR) i Uppsala Örebro avslutar sina uppdrag under våren 2019. Det är därmed dags att nominera företrädare till ett nytt PNR för mandattiden maj 2019 – maj 2022.

Läs mer om hur du gör för att nominera en person till PNR via länken nedan.

Nominera patient- och närståendeföreträdare till PNR

Ordförande

Stig Lindahl

Prostatacancerförbundet Uppsala

Vice ordförande

Kerstin Hemström

GCF Örebro/Nätverket mot gynekologisk cancer

Medlemmar

Anita Cole

Mun- och halscancerföreningen Uppland

 

Anna-Karin Eriksson

Anna-Karin Kihlström

ILCO Värmland

Christina Ögren

SÖF Region Örebro län

Elenor Ekstrand

Gynsam Örebro

Ellinore Swing

Ung Cancer Uppsala

Emma Skoglund

Ung Cancer Västmanland

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Peter Amnell

Cancerföreningen Gävleborg

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2018

Mötesanteckningar 2017

Kontakt

porträtt

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 11 mars 2019