Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

patientrådsmöte

Ordförande

Stig Lindahl

Prostatacancerförbundet Uppsala

Vice ordförande

Kerstin Hemström

GCF Örebro/Nätverket mot gynekologisk cancer

Medlemmar

Anita Cole

Mun- och halscancerföreningen Uppland

 

Anna-Karin Eriksson

Lungcancerföreningen Västmanland

Anna-Karin Kihlström

ILCO Värmland

Christina Ögren

SÖF Region Örebro län

Elenor Ekstrand

Gynsam Örebro

Ellinore Swing

Ung Cancer Uppsala

Emma Skoglund

Ung Cancer Västmanland

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Peter Amnell

Cancerföreningen Gävleborg

Pia Delin

Mag- och tarmföreningen, Örebro län

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 21 september 2018