MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

patientrådsmöte

Ordförande

Stig Lindahl

Prostatacancerförbundet Uppsala

Vice ordförande

Kerstin Hemström

GCF Örebro/Nätverket mot gynekologisk cancer

Medlemmar

Anita Cole

Mun- och halscancerföreningen Uppland

 

Anna-Karin Eriksson

Anna-Karin Kihlström

ILCO Värmland

Christina Ögren

SÖF Region Örebro län

Elenor Ekstrand

Gynsam Örebro

Ellinore Swing

Ung Cancer Uppsala

Emma Skoglund

Ung Cancer Västmanland

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Peter Amnell

Cancerföreningen Gävleborg

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Mötesanteckningar 2018

Mötesanteckningar 2017

Kontakt

porträtt

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 14 januari 2019