MENY

Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

Ordförande

Stig Lindahl

Prostatacancerförbundet Uppsala

Vice ordförande

Kerstin Hemström

Gynsam Örebro

Medlemmar

Anita Cole

Mun- och halscancerföreningen Uppland

 

Anna-Karin Kihlström

ILCO Värmland

Christina Ögren

Svenska Ödemförbundet, Örebro

Elenor Ekstrand

Gynsam Örebro

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Prostatacancerförbundet Örebro

Ia Pudas

ingen föreningstillhörighet

Jacob Kinge

PALEMA, Uppsala

Johan Nyström

Livsgnistan, Örebro

Kerstin Blomster

Melanomföreningen, Västmanland

Lena Lundström

Mun- och halscancerföreningen, Dalarna

Madelaine Rörström

Lungcancerföreningen, Uppsala

Peter Nordebo

ILCO Gävleborg

Päivi Kirsilä

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Stig-Olov Westlin

Mun- och halscancerföreningen, Gävleborg

Therese Bergstedt

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2018

Mötesanteckningar 2017

Kontakt

porträtt

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 9 augusti 2019