MENY

Anmäl intresse till patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro (RCC) arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård. I det arbetet har patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro (PNR) en viktig roll. PNR bevakar patient- och närståendeperspektivet i cancervården och fungerar med sina samlade erfarenheter som ett stöd för det utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom RCC.

Patient samtalar med vårdpersonal

Är PNR något för dig?

Patient- och närståendeföreträdare ska ha erfarenhet av cancersjukvården, antingen som patient eller närstående, bo i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Uppsala län, Örebro län, Sörmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län) och ha ett intresse av att arbeta för förbättringar inom svensk cancervård.

PNR:s företrädare träffas fyra heldagar per år någonstans i sjukvårdsregionen, där ersättning i form av reseersättning och arvode för mötestiden utgår. Mellan ordinarie PNR-möten uppmuntras ledamöterna arbeta gruppvis med prioriterade frågor i projektform. 

Så anmäler du ditt intresse

För att anmäla intresse till PNR skickar du nedanstående information till annika.larsson@rccuppsalaorebro.se senast den 31 maj 2019.

  • För- och efternamn
  • E-postadress och telefonnummer
  • Vad du har för erfarenhet av cancervården 
  • En kort motivering till varför du vill vara med i PNR och utveckla cancervården

Återkoppling på intresseanmälan sker under maj. PNR:s första möte är planerat att hållas i Uppsala 13 juni 2019.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.
Integritetspolicy för RCC

Uppdragsbeskrivning och mer information

Ytterligare information om patient- och närståenderådet samt uppdragsbeskrivning för företrädare hittar du via länkarna nedan.

Uppdragsbeskrivning för patient- och närståendeföreträdare i PNR

Patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

Vid frågor, kontakta

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro


Faktaägare:Annika Larsson
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 maj 2019