Patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Uppsala Örebro i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Anna Eriksson

vårdprocessgrupp för hypofystumörer

Anna-Karin Eriksson

vårdprocessgrupp lungcancer, vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Lungcancerföreningen Västmanland

Calle Waller

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerförbundet Uppsala

Ewa Larsson

vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala

Fredrik Hopfgarten

vårdprocessgruppen kolorektalcancer

Mag- och tarmförbundet Gävleborg

Håkan Engman

arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska

Prostatacancerförbundet Örebro

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

Nationell patientförening PALEMA

Jan-Olof Paulsson

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka Uppsala

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer

Njurcancerföreningen

Lars Björk

vårdprocessgrupp kolorektalcancer

ILCO Gävleborg

Lena Lambrell

vårdprocessgrupp blodcancer

Blodcancerförbundet Uppsala

Marie Karlström

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Maude Andersson

vårdprocessgrupp palliativ vård, vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Musslan Värmland

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA

Peter Amnell

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer, vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Cancerföreningen Gävleborg

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp för urinblåsecancer, vårdprocessgrupp palliativ vård

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Sofia Due

vårdprocessgruppen för barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Staffan Hagelin

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer

Mun- & Halscancerförbundet

Sussan Isaksson

vårdprocessgrupp barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Tor Sellström

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Ulf Holmberg

vårdprocessgrupp palliativ vård

Proliv Dalarna

Ulrika Högberg

vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 7 maj 2018