MENY

Patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Uppsala Örebro i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Anna Eriksson

vårdprocessgrupp för hypofystumörer

Anna-Karin Eriksson

vårdprocessgrupp lungcancer,

Calle Waller

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerförbundet

Ewa Larsson

vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala

Fredrik Hopfgarten

vårdprocessgruppen kolorektalcancer

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

Håkan Engman

arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska

Prostatacancerförbundet Örebro

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

Nationell patientförening PALEMA

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer

Kerstin Blomster

Vårdprocessgrupp malignt hudmelanom

Melanomföreningen, Västmanland

Lars Björk

vårdprocessgrupp kolorektalcancer

ILCO Gävleborg

Marie Karlström

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Maude Andersson

vårdprocessgrupp palliativ vård, vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Musslan Värmland

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA

Peter Amnell

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer, vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Cancerföreningen Gävleborg

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp för urinblåsecancer, vårdprocessgrupp palliativ vård

ILCO Gävleborg

Päivi Kirsilä

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Sofia Due

vårdprocessgruppen för barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Staffan Hagelin

vårdprocessgrupp huvud- och halscancer

Mun- & halscancerföreningen, Uppsala

Sussan Isaksson

vårdprocessgrupp barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Therese Bergstedt

vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Tor Sellström

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Uppsala


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 29 november 2018